Over tandenpoetstips.nl

Over tandenpoetstips.nl

Tandenpoetstips.nl is een informatieve website over onderwerpen gerelateerd aan alles wat met tanden en het gebit te maken heeft.

Doel van deze website

Als eerste- en tweedelijns professionals zien wij het als onze missie om mensen eerlijke en kloppende informatie te verschaffen. Het doel van tandenpoetstips.nl is relevante, betrouwbare en kwalitatieve over de gezondheid van het gebit delen aan onze bezoekers. We schrijven in eenvoudige taal, met verantwoordelijkheid en deskundigheid. Lees meer over onze missie en waarden.

Dat doel komt tot uiting in informatieve artikelen over het verzorgen van tanden en het gebit, reviews en het beantwoorden van vragen.

Onze auteurs

De informatie op deze website is origineel en wordt geschreven door een team van specialistische auteurs op het gebied van tandheelkunde en mondverzorging. Onze auteurs hebben een uitgebreide ervaring in het schrijven van dit soort artikelen om de kwaliteit en authenticiteit van de informatie te garanderen. De auteurs op deze website hebben verschillende achtergronden. Zeker niet alle auteurs die schrijven voor deze website zijn tandarts of hebben een achtergrond op het gebied van tandheelkunde of werkt in de mondzorg of gezondheidszorg. Wel hebben we een neusje voor vragen die onder mensen leven over het gebit. We schrijven alleen goed onderbouwde artikelen en proberen misverstanden te voorkomen en fabeltjes te ontkrachten. Wij doen dat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

De redactie van tandenpoetstips.nl is verantwoordelijk voor de informatie op de website. Je kunt contact opnemen met de redactie via onze contactpagina.

Kwaliteitsborging

We vinden de kwaliteit van onze artikelen en de juiste hulp voor bezoekers belangrijk. Een doorverwijzing naar een tandarts of een andere bevoegde zorgverlener bij een medische vraag is standaard.

Door onder andere berichtgeving van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA), de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) te volgen zorgen wij voor het op peil houden van onze kennis en inzicht in de laatste ontwikkelingen. Zie ook onze bibliografie. Ook winnen we waar mogelijk informatie in bij tandartsen die geregistreerd staan in het BIG-register. Zo borgen we de academische achtergrond op het gebied van tandheelkunde in onze artikelen.

De redactie bestaat momenteel uit:
Hanneke de Groot ( Technische Universiteit Delft – Specialist in medische apparatuur voor mondgverzorging)

Deze post heeft 3 reacties

 1. “Greetings,

  Your website piqued my interest, so I decided to write a guest post for you. Do you have sports betting related content on your website or blog tandenpoetstips.nl?

  I anticipate a great response to the offer, as well as a price.

  If you are not interested in the above request, we will take general links as well.

  (Any additional sites to offer, please send a sites list along with prices)

  Thanks.”

 2. Publishing Content
  “Hi there,

  Did you get a chance to check over my previous email? I’m interested in working with you so just let me know either way.

  We request you to add a guest article pertinent to the sports betting website with the following links on your blog tandenpoetstips.nl. We are hoping to deserve the offer, If so how much do you rate for each guest article (Or) weblog post?

  If you don’t accept our request, we will take general links as well.

  If you have extra websites to offer, please send a sites list along with prices.

  Thank you.

  With Regards

 3. “Hey there,

  Hope all is well with you.

  I discovered your website and thought it the perfect opportunity for me to reach out to you. I’ll be a great contributor to your blog/website tandenpoetstips.nl if you give permission to write a guest post on your website.

  In case you are interested in it, would you allow a backlink to our sports betting/casino sites if not for regular links. Please mention a price for the choice you made.

  Note: On the off chance if you wish to offer more sites, kindly price them and send.

  Awaiting your reply.

  Thanks.”

Geef een reactie

Sluit Menu