Ga naar de inhoud

Disclaimer van Tandenpoetstips.nl

Tandenpoetstips.nl is een informatie website over tanden en het gebit, waar diverse auteurs adviezen, tips en ervaringen plaatsen. Berichten op tandenpoetstips.nl vertegenwoordigen de mening van de auteur. De inhoud/content van tandenpoetstips.nl is niet bedoeld als vervanging van professioneel medisch advies, diagnose en/of behandeling. Raadpleeg altijd uw tandarts of een andere bevoegde zorgverlener, als u onzeker bent over (de gevolgen van) een medische aandoening.

Indien u uitsluitend op basis van de informatie op deze website beslissingen neemt, bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan.Tandenpoetstips.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden in en/of onvolledigheid van de aangeboden content, noch voor schade die door gebruikers geleden wordt als gevolg van het gebruik daarvan.

Tevens aanvaardt Tandenpoetstips.nl geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites of links waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden ten gevolge van een bezoek aan een andere website via een link naar deze website of anderszins, wordt uitgesloten.

Tandenpoetstips.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid bij tijdelijke niet-beschikbaarheid van de website.

Wij behouden ons het recht informatie op elk moment in te korten, te wijzigen of te verwijderen zonder opgave van reden. tandenpoetstips stelt het op prijs indien onjuistheden op deze website worden gemeld via onze contactpagina.